Vi tilbyr disse tjenestene

ANLEGGSARBEID


 • Gravearbeider (utenomhusarbeid, tomtegraving, vann- og avløp, grunnarbeid, terrengarbeid)


 • Vedlikehold av veier og plasser


 • Vedlikehold og reparasjon av vann og avløpsanlegg


 • Alle typer grunnarbeider


 • Legging av utvendige vann- og avløpsledninger


 • Drenering


 • Pigging


 • Prosjektering av vann- og avløpsanlegg


 • Utskifting av oljetanker


 • Riving og miljøsanering


 • Sprengning utendørs og innendørs


 • Bygging og rehabilitering av veier, skiløyper


 • Enkle anleggsgartneroppdrag, f.eks. bygging av natursteinsmurer


 • Brøyting, snørydding og strøing


 • Feiing


 • Sveising av PE-rør


 • Landmåling

TRANSPORT

 • Transport av anleggsmaskiner


 • Transport av masser


 • Transport av utstyr


 • Bortkjøring av snø


 • Krokbil til kjøring av containere


 • Kranbil


 • «Putebil» - til bruk ved trafikkdirigering og veiarbeid


UTLEIE

 • Utleie av anleggsmaskiner i samarbeid med Lier Maskinutleie

Våre kjennetegn

Praktiske og løsningsorienterte

Våre erfarne, selvstendige og kompetente medarbeidere og selskapets allsidige og moderne maskinpark garanterer oppdragsgiver praktiske, faglige funderte løsninger som varer.


Ryddige og ansvarlige

Solide HMS-systemer, fersk miljøsertifisering og ansvarsbevisste medarbeidere sikrer oppdragsgiveren at vi tar ansvar.  Vi setter vår ære i å opptre ryddig på anleggsstedet – og vi forlater det ikke før vi er ferdige med jobben. Og har ryddet etter oss.

Utrykningsklare

Vi har etablerte vaktordninger og beredskapsrutiner som sikrer at vi alltid er klare til utrykning ved akutte hendelser, f.eks. vannlekkasjer og uværsskader. Vi har lang erfaring i å håndtere hasteoppdrag, og våre medarbeidere er klarert som samfunnskritisk personell.


Operative eiere og ledere

Eierne i Lier Graving og Transport er operative og deltar i forberedelsene, utførelsen og oppfølgingen av oppdragene.