Bærekraft

Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte, og skal kunne dokumentere dette overfor tredjepart.
Vi skal tilby miljøvennlige løsninger og som bidrar til FN’s bærekraftmål.
Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål, og aktivt medvirkende til å oppnå målene.

Miljø og klima politikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen. Vi skal kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner.
Dette oppnår vi gjennom:

 • å arbeide for å øke kompetansen i hele virksomheten om vår påvirkning på miljøet.
 • å drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
 • å være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.
 • at vi skal overholde de myndighetskrav, kundekrav og egne krav som gjelder hele vår virksomhet

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.
Dette oppnår vi gjennom:

 • å møte til avtalt tid.
 • god planlegging
 • å gjøre jobben riktig første gang
 • å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • å være kostnadseffektive
 • å ha motiverte og dyktige medarbeidere

HMS politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet og vi har nullskadevisjon i alt vi foretar oss.
Dette oppnår vi gjennom:

 • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet.
 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner.
 • godt utarbeidet HMS-plan for alle våre prosjekter
 • arbeidsmiljø i sentrum
 • å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.
 • at alle i virksomheten bidrar aktivt i HMS-arbeidet, og at vi har et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Åpenhetsloven

Lier Graving og Transport skal etterleve samfunnets lover og normer, de definerer våre grunnverdier for hvordan vi jobber, opptrer og forholder oss til andre parter i arbeidslivet. Våre etiske retningslinjer skal lage føringer for at vi skal være en trygg og sikker bedrift, både for våre ansatte og for våre samarbeidspartnere.

Etikk

Lier Graving og Transport skal etterleve samfunnets lover og normer, de definerer våre grunnverdier for hvordan vi jobber, opptrer og forholder oss til andre parter i arbeidslivet. Våre etiske retningslinjer skal lage føringer for at vi skal være en trygg og sikker bedrift, både for våre ansatte og for våre samarbeidspartnere.

Vi ønsker innspill til vårt klima og miljøarbeid

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.  Gjennom å være miljøfyrtånsertifisert er dette en viktig del av vårt arbeid og sertifiseringen inneholder en rekke krav som må oppfylles.  Dette omhandler arbeidsmiljø, avfall, innkjøp, energi og transport. 

Vi ønsker innspill fra våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere om hvordan våre tjenester og miljøarbeid kan forbedres.


Ønsker du/dere å gi oss en tilbakemelding, så send oss gjerne en mail til: post@liergrav.no


Dere kan lese om vår årlige klima og miljørapport her: