Prosjekter

Vi utfører varierte og mangfoldige oppdrag: vannlekkasjer, opprydding etter ras, opparbeidelse av vei, fortau og parkeringsplasser, legging av kantstein, graving og nedsetting av kummer, stikkrenner, VA-anlegg, rydde etter nedfall av trær, skilting av omkjøringer. Oppdragene utføres 24/7- 365 dager i året.

Våre kjennetegn

Praktiske og løsningsorienterte

Våre erfarne, selvstendige og kompetente medarbeidere og selskapets allsidige og moderne maskinpark garanterer oppdragsgiver praktiske, faglige funderte løsninger som varer.


Ryddige og ansvarlige

Solide HMS-systemer, fersk miljøsertifisering og ansvarsbevisste medarbeidere sikrer oppdragsgiveren at vi tar ansvar.  Vi setter vår ære i å opptre ryddig på anleggsstedet – og vi forlater det ikke før vi er ferdige med jobben. Og har ryddet etter oss.

 

Et utvalg prosjekter

Utrykningsklare

Vi har etablerte vaktordninger og beredskapsrutiner som sikrer at vi alltid er klare til utrykning ved akutte hendelser, f.eks. vannlekkasjer og uværsskader. Vi har lang erfaring i å håndtere hasteoppdrag, og våre medarbeidere er klarert som samfunnskritisk personell.


Operative eiere og ledere

Eierne i Lier Graving og Transport er operative og deltar i forberedelsene, utførelsen og oppfølgingen av

oppdragene.

Her er noen av våre referanser:

 • Steinsfjorden Eiendom AS - Steinsfjorden Terrasse som er et stort boligprosjekt med 185 boenheter. Vi utfører grunnarbeider med spregning av ca. 150 000m3,  graving, utvendig VA anlegg, landskapsutforming og fundamentering.
 • Sun invest - Kleivlia, boligprosjekt med ca 100 boenheter, hvor vi utfører infrastuktur, utvendig VA, sprenging og masseforflytting.
 • Laje AS - Graving av kabelgrøfter, opparbeidelse av nettstasjonstomter, nedtak og oppsett av stolper.
 • Oneco - Graving av kabelgrøfter, fibergrøfter og nedtak/oppsett av stolper
 • Otera - Rammeavtale på gravetjenester - stolpebytter og opparbeidelse av nettstasjonstomter.
 • Nettservice Ringerike AS - Graving av kabelgrøft for å skaffe mobildekning i Finnemarka
 • Viken fiber og Sitecom i Drammen og omegn - Graving av fibergrøfter
 • Statkraft - Bygging av skogsbilvei i forbindelse med damrehabilitering på Tofte
 • Glitrevannverket - Masseforflytting Eggatippen
 • Skanska - Grunnarbeider, utomhusarbeider, sprengning m.m. Skansen Næringspark
 • Thon Eiendom - Servicejobber, VA-arbeider, utskifting av masse
 • Ragde Eiendom - Snørydding
 • Realkapital - Snørydding
 • Cron Gruppen - Graveoppdrag og snørydding
 • Høvik Eiendomsdrift - Graveoppdrag og snørydding
 • Rammeavtale Lier kommune - Flere rammeavtaler med Lier kommune, den første i 2008.
 • Nåværende rammeavtaler omfatter Lier vei, vann og avløp KF og Lier Eiendomsselskap KF