Om oss

Å være ansatt i Lier Graving og Transport innebærer å ta ansvar og vise evne til å finne raske og praktiske løsninger i enhver situasjon. Det gjelder enten medarbeideren er alene i brøytetraktoren på natta, ute på vannlekkasje med gravemaskinen eller på transportoppdrag med lastebilen.

De fleste oppdragene utfører vi i vårt hovedområde som er Drammen, Lier, Asker, Bærum og Oslo Vest.


Vi utfører alle typer grave- og anleggstjenester, og vi påtar oss alle slags transportoppdrag.

Eierne av Lier Graving og Transport er alle aktivt med i den daglige ledelsen, er ansvarlig for HMS og deltar selv i utførelsen av oppdragene.

Organisering av oppdrag

Ved oppstart av oppdrag, oppretter vi alltid prosjektmappe i vårt datasystem.  Prosjektmappen inneholder hva oppdraget går ut på, alle dokumenter som omhandler tillatelser, kabelpåvisning etc. samt en egen HMS-mappe med risikoanalyser, SHA-planer, SJA-planer og MOP.

Kort responstid

Vi har egne vaktlag som består av medarbeidere med lang og bred erfaring. Med en rekke rammeavtaler over mange år, har vi lært oss å leve med kort responstid.  Vi er tilgjengelige 24/7 og stiller på kort varsel når det haster.

God lokalkunnskap

Vi har svært god lokalkunnskap om vårt geografiske dekningsområde. Flere av våre ansatte er fra – og bor i - lokalmiljøet.

Vi har lager, verksted, kontor og brakkerigg i Årkvislaveien i Lier. Der oppbevarer vi hovedtyngden av maskiner og utstyr, selskapets eier bor der og vi har brakkerigg for medarbeiderne.

Samarbeid med oppdragsgiver

Vi legger vekt på å kommunisere åpent og godt med våre oppdragsgivere. Vårt mål er å kommunisere proaktivt underveis.

Vi utarbeider rapporter etter de krav og retningslinjer som er gjeldende for de arbeidsoperasjoner som utføres på et prosjekt, og disse sendes oppdragsgiver til avtalt tid.  SmartDok benyttes for å dokumentere utført arbeid.

Fokus på HMS

Vi har egne HMS- og KS-ansvarlige som følger opp prosjekter med befaring og vernerunder, samt dokumentflyt og rapportering fra kontor.

Moderne maskinpark

Maskinparken består av 10 gravemaskiner (fra 1,6 til 35 tonn), 3 minigravere, 3 hjullastere, 3 lastebiler og mye annet utstyr og maskiner som erfaring fra utallige oppdrag har vist seg å være nyttig.

Vi legger stor vekt på å imøtekomme våre egne, oppdragsgivernes og myndighetenes krav til miljø, miljøarbeid og bærekraftige løsninger.

Derfor er alle våre maskiner av nyere modell med lavt utslipp. Maskinene oppfyller utslippskrav i Steg 3-3B og Steg 4, noe som kan dokumenteres fra vår hovedleverandør, Rosendal maskin.

Våre tre lastebiler har EURO 6-motorer. Hele maskinparken er derfor energieffektiv med lavt utslipp.

Godkjenninger og sertifikater

  • Lier Graving og Transport har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.
  • Vi har sertifikat for legging og reparasjon av vann- og avløpsledninger (ADK).
  • Vi er godkjent for utskifting og montering av oljetanker.
  • Flere av våre medarbeidere har sprengningssertifikat kl. A. /sprengningsleder.
  • Vi er godkjent for speilsveising og elektromuffe-sveising av PE rør.

Ledelsen

Daglig leder Espen Gausen
Tlf. 905 15 911

epost: espen@liergrav.no


Espen er selskapet gründer og hovedaksjonær.
Espen Gausen har vokst opp med maskiner. Han var med faren sin på jobb på bensinstasjonen og verkstedet, kjørte traktor på jordet hos naboene og satte seg i gravemaskinen som 16-åring. Senere skaffet Espen seg egen lastebil, og etter hvert etablerte han selskapet Lier Graving og Transport – et selskap han har utviklet til å bli en sikker arbeidsplass for seg og sine medarbeidere.
Espens ry som praktisk og flink fagmann som alltid er utrykningsklar og fleksibel, preger hele selskapet.

HMS-ansvarlig Tonje Simonsen 

Tlf. 907 96 622

e-post: tonje@liergrav.no.


Tonje er selskapet HMS-ansvarlig. Hun setter sin ære i at oppdragene skal utføres på en sikker og ansvarlig måte – og uten at det oppstår skader eller ulykker av noen art.

Tonjes strukturerte og samvittighetsfulle arbeid skaper sikkerhet for medarbeidere og oppdragsgivere. Det er trygt å ha medarbeidere og maskiner fra Lier Graving og Transport i hagen, på veien, på tomta, i skolegården, på lekeplassen eller hvor det måtte være.

Administrasjonsleder Jan-Otto Winnæss Tlf. 908 25 025

e-post: jan-otto@liergrav.no


Jan-Otto er selskapets krumtapp! Han er administrasjonslederen som alltid har full oversikt over alle oppdrag, alle medarbeidere og vet hvor alt av maskiner og utstyr befinner seg.

Han holder orden på fremdrift, ressursbruk, budsjetter og tidsfrister.

Jan-Otto er opptatt av god kommunikasjon med oppdragsgiverne. Han liker å være i forkant og opptrer løsningsorientert i enhver situasjon.